random script dump
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

14 regels
285 B

#!/usr/bin/zsh
INDEX="$HOME/vimwiki/index.md"
VIMOPTS=(
'-c' 'set titlestring=vimwiki'
'-c' 'VimwikiIndex'
)
case $1 in
-g) vimbin=$(command -v gvim);;
-n) vimbin=$(command -v vim);;
*) vimbin=$(command -v tvim);;
esac
exec flock -w0 $INDEX $vimbin ${VIMOPTS[@]}