random script dump
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

14 wiersze
407 B

#!/usr/bin/env bash
typeset -a vimopt=(
'--cmd' 'let g:tvim = 1'
)
error() {
echo "$*" >&2
exit 1
}
termbin=$(command -v default-terminal-emulator) || termbin=$(command -v xterm) || error "No terminal found!"
vimbin=$(command -v nvim) || vimbin=$(command -v vim) || vimbin=$(command -v vi) || error "No vim binary found!"
exec "$termbin" -e "$vimbin" "${vimopt[@]}" "$@" &>/dev/null & disown