random script dump
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

9 satır
262 B

#!/usr/bin/env bash
# run with more compatible TERM value
typeset -A terms=(
[xterm-kitty]='xterm'
[rxvt-unicode-256color]='rxvt-unicode'
[st-256color]='xterm-256color'
[tmux-256color]='screen.xterm-new'
)
TERM="${terms[$TERM]:-$TERM}" exec "$@"