random script dump
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

9 wiersze
262 B

#!/usr/bin/env bash
# run with more compatible TERM value
typeset -A terms=(
[xterm-kitty]='xterm'
[rxvt-unicode-256color]='rxvt-unicode'
[st-256color]='xterm-256color'
[tmux-256color]='screen.xterm-new'
)
TERM="${terms[$TERM]:-$TERM}" exec "$@"