random script dump
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

10 satır
231 B

#!/usr/bin/env zsh
case $1 in
w) noise_type='whitenoise' ;;
b) noise_type='brownnoise' ;;
p) noise_type='pinknoise' ;;
*) printf "%s is a wrong noise type\n" $1 >&2 ; exit 1 ;;
esac
exec play -n synth $noise_type