random script dump
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

10 wiersze
231 B

#!/usr/bin/env zsh
case $1 in
w) noise_type='whitenoise' ;;
b) noise_type='brownnoise' ;;
p) noise_type='pinknoise' ;;
*) printf "%s is a wrong noise type\n" $1 >&2 ; exit 1 ;;
esac
exec play -n synth $noise_type