random script dump
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

55 regels
1.8 KiB

#!/usr/bin/env python3
#pylint: disable=C0111
# config example (cmd_pre and cmd_post are optional):
# ---
# name: test
# cmd_pre:
# - [/usr/bin/notify_send, 'I am precmd1!']
# - [/usr/bin/notify_send, 'I am precmd2!']
# multicmd:
# selection1:
# - [/usr/bin/notify-send, 'I am command1 for selection1!']
# - [/usr/bin/notify-send, 'I am command2 for selection1!']
# selection2:
# - [/usr/bin/notify-send, 'I am command1 for selection2!']
# cmd_post:
# - [/usr/bin/notify_send, 'I am postcmd1!']
# - [/usr/bin/notify_send, 'I am postcmd2!']
# ---
import subprocess
import sys
import yaml
def run_cmd(cmd, stdin=subprocess.PIPE, data=None):
proc = subprocess.Popen(
cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, stdin=stdin
)
stdout, stderr = (i.strip() for i in proc.communicate(data))
if proc.returncode:
err_msg = ['ERROR (' + str(proc.returncode) + '): ' + ' '.join(cmd)]
if stdout:
err_msg.append('out:\n' + stdout.decode('UTF-8'))
if stderr:
err_msg.append('err:\n' + stderr.decode('UTF-8'))
sys.stderr.write('\n'.join(err_msg) + '\n')
return stdout
def main():
config_path = sys.argv[1]
with open(config_path, mode='r') as config:
conf = yaml.safe_load(config.read())
dmenu_cmd = ['/usr/bin/dmenu', '-p', conf.get('name', 'N/A')] + sys.argv[2:]
dmenu_opt = '\n'.join(conf['multicmd']).encode()
selection = run_cmd(dmenu_cmd, data=dmenu_opt).decode('UTF-8')
#selection = sys.argv[2]
if not selection in conf['multicmd']:
sys.exit(1)
cmds =\
conf.get('cmd_pre', list()) +\
conf['multicmd'][selection] +\
conf.get('cmd_post', list())
for cmd in cmds:
run_cmd(cmd)
if __name__ == '__main__':
main()