2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Von Random 6c3e745835 dmenu_multicmd: some cleanup and config example pirms 10 mēnešiem
  Von Random 6c778f9d1a dmenu_multicmd: a smarter replacement for dmenu_displays pirms 10 mēnešiem