fix vimwiki command order; fix window class for tvim

master
Von Random 4 years ago
parent 3e89680a0b
commit 7c21d2da5c
  1. 5
      tvim
  2. 4
      vimwiki

@ -1,7 +1,8 @@
#!/usr/bin/env bash
typeset -a vimopt=(
'--cmd' 'let g:tvim = 1'
'--cmd' "set tgc mouse=a title titlestring=[%F]%m\\ -\\ TVIM"
'--cmd' "set tgc title titlestring=[%F]%m\\ -\\ TVIM"
'-c' 'set mouse=a'
)
error() {
@ -12,4 +13,4 @@ error() {
termbin=$(command -v st) || termbin=$(command -v xterm) || error "No terminal found!"
vimbin=$(command -v nvim) || vimbin=$(command -v vim) || error "No vim binary found!"
exec "$termbin" -e "$vimbin" "${vimopt[@]}" "$@" &>/dev/null & disown
exec "$termbin" -c tvim -e "$vimbin" "${vimopt[@]}" "$@" &>/dev/null & disown

@ -1,9 +1,9 @@
#!/usr/bin/bash
index="$HOME/vimwiki/index.wiki"
typeset -a vimopts=(
'--cmd' 'packadd vimwiki'
'-c' 'set titlestring=vimwiki'
"$index"
'-c' 'packadd vimwiki'
'-c' "e $index"
)
case $1 in
-g) vimbin=$(command -v gvim);;

Loading…
Cancel
Save