tRUe typewriter for Russian ‘jcuken’ keyboard mapping in vim.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Von Random 8a5d974ef0 vim update notice 9 miesięcy temu
keymap initial commit 2 lat temu
plugin optimize mapping using a better shortcut 2 lat temu
README.md vim update notice 9 miesięcy temu

README.md

tRUe typewriter for Russian ‘jcuken’

The patch has been finally accepted into upstream. There is no point in using this plugin since 8.1.2088.

A keymap that has Russian typewriter properly mapped. (Unlike the one in the upstream).

Also maps C-Space (C-@ in terminal) to keymap switching. I'll probably be the only one to use it anyways, so hardcoded.