tRUe typewriter for Russian ‘jcuken’ keyboard mapping in vim.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

391B

tRUe typewriter for Russian ‘jcuken’

The patch has been finally accepted into upstream. There is no point in using this plugin since 8.1.2088.

A keymap that has Russian typewriter properly mapped. (Unlike the one in the upstream).

Also maps C-Space (C-@ in terminal) to keymap switching. I'll probably be the only one to use it anyways, so hardcoded.